Kuukauden hanke: ”CLT:n uudet mahdollisuudet”

Interreg Pohjoinen 2014-2020 ohjelman kuukauden hankkeeksi on valittu ”CLT:n uudet mahdollisuudet”.

Hanketta toteutettiin 2015-2018 välisenä aikana yhteistyössä ruotsalaisten ja suomalaisten toimijoiden kanssa. Ruotsalaisina osapuolina hankkeessa olivat Luulajan teknillinen yliopisto ja SP / RISE Skellefteåsta suomalaisina Centria-ammattikorkeakoulu Ylivieskasta, Digipolis Oy Kemistä ja Lapin ammattikorkeakoulu Rovaniemeltä. Tavoitteena on ollut kehittää mahdollisuuksia käyttää puuraaka-aineesta valmistettua rakennusmateriaalia, CLT:tä, vähähiilisenä ja uusiutuvana vaihtoehtona betonille ja teräkselle. Hankkeen tavoitteet on saavutettu hankkimalla laajempi tietämys CLT:stä ja sen potentiaalisista käyttötavoista sekä luomalla hyviä esimerkkejä siitä, miten CLT:tä voidaan soveltaa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja erilaisissa rakenteissa.

CLT (cross laminated timber) -ristikkäin liimattu massiivipuu on tehdasvalmisteinen tasolementti, jota voidaan käyttää seinä-, lattia- ja kattorakenteissa kantavana rakenteena. Se soveltuu vaihtoehdoksi teräsbetonirakenteille suurissa rakennuksissa. Nykyään CLT: n käyttö on melko vähäistä, koska teräs ja betoni ovat hallitsevia materiaaleja suurten rakennusten toteutuksessa, suhteellisen uutena tuotteena CLT ei ole vielä yleisesti tunnettu tuote ja sen valmistuskapasitteetti on nopeasta kysynnän kasvusta huolimatta pieni.

Hanke on jaettu useisiin työpaketteihin, joissa on otettu huomioon mahdollisuus jatkaa rahoitusta hankkeen päätyttyä. Painopistealueina ovat olleet materiaalin parantamiseen liittyvien uusien innovatiivisien ideoiden kehittäminen, uusien tuotekohtaisten mahdollisuuksien tutkiminen, uusien sovelluksien ja mahdollisuuksien löytäminen hyödyntää CLT:tä olemassa olevissa rakentamisen prosesseissa.

Esimerkkeinä konkreettisista tuloksista ovat mm. eurooppalaisen verkoston muodostaminen Horisontti 2020 rahoitteisen hankkeen suunnittelua ja hankehakemuksen laatimista varten sekä kahden uuden vahvemman ja jäykemmän CLT-variaation kehittäminen. Hankkeessa toteutettiin myös useita pilottitutkimuksia CLT: n käyttöönotosta pienemmissä yrityksissä sekä haastatteluja, joiden tuloksena syntyi ehdotuksia siitä, miten CLT voidaan ottaa käyttöön olemassa olevissa rakennusprosesseissa. Hankkeen aikana on myös tutkittu CLT:n käyttäytymistä sen ollessa kosketuksissa kosteuden ja veden kanssa ja saatu tarkempaa tietoa ristiinlaminoidun massiivipuun käyttäytymisestä ääriolosuhteissa kosteuden suhteen. Rajat ylittävä yhteistyö on johtanut siihen, että Suomessa ja Ruotsissa toimivilla yrityksillä on paremmat edellytykset käyttää CLT:tä enemmän ja näin ollen kasvattaa toimintaansa.

Lisätietoja projektista löytyy seuraavista linkeistä:

https://www.ltu.se/research/subjects/Trateknik/Forskningsprojekt/Nya-mojligheter-for-CLT-korslimmat-tra-1.152159

https://tki.centria.fi/hanke/FCLT%20%E2%80%93%20Future%20possibilities%20for%20CLT/1101/uutinen/3648

https://www.lapinamk.fi/news/Lapin-AMK-tekee-arktista-yhteistyota-CLT-rakentamisen-edistamisessa/fuu3sfdb/4fb9c603-b6bd-4c57-b1e7-1d80168d0559

Tuensaajat: LTU, Digipolis Oy, Lapin amk, SP Sveriges Tekniska Institut, Centria

Hankeaika: 2015-2018

Hankkeen budjetti: 1 305 840 EUR

Myönnetty EU-varat: 858 392 EUR

Myönnetty IR-varat: –

Julkinen rahoitus: 447 448 EUR

Yksityinen rahoitus: –


CLT-rakenteisia seinäelementtejä CrossLam Oy: tuotantolaitoksella Kuhmossa.

fclt-projekti
FCLT-projektin toteuttajat (vasemmalta oikealle) Mikko Vatanen (Lapin AMK), Valtteri Pirttinen (Lapin AMK), Elisa Saarela (Centria-AMK), Mats Ekevad (LTU), Tytti Ahoranta (Digipolis Oy), Anders Gustafsson (RISE).


Kiertotalouskeskus mukana World Circular Economy Forumissa Jokohamassa

World Circular Economy Forum 2018 esitteli maailman parhaat kiertotalousinnovaatiot ja yhdisti kansainväliset päättäjät, yritykset ja asiantuntijat 22.-24. lokakuuta Jokohamassa, Japanissa. Mukana olivat myös Kiertotalouskeskuksen ydintoimijoista Digipolis ja Lapin AMK.

”Paikalla oli noin 1300 asiantuntijaa noin 80 eri maasta. Kokemusteni pohjalta voin todeta, että olemme kansainvälisestikin kehityksen kärjen tuntumassa. Olemme konkretisoineet konseptimme erittäin pitkälle kansainvälisesti arvioituna”, arvioi Kiertotalouskeskuksen vetäjä Kari Poikela.

WCEF edistää kansainvälistä yhteistyötä yritysten, päättäjien sekä asiantuntijoiden välillä sekä vauhdittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista kiertotalouden keinoin. Maailman talousfoorumissa tammikuussa 2018 Sitra valittiin maailman johtavaksi julkisen sektorin kiertotaloustoimijaksi, ja WCEF:n avulla Suomella voi olla huomattava rooli globaalien haasteiden ratkaisijana.

”Foorumin sanoman voi pelkistää siten, että kiertotalous nähdään maailman taloudellisesti kestävän kasvun moottorina, jossa kasvu ja hyvinvointi irtikytketään luonnonvarojen kasvavasta käytöstä. Tässä kehityksessä Suomi voi olla merkittävä tekijä”, toteaa Poikela.

WCEF:n järjestäjämaat eivät ole valikoituneet sattumalta. Kiertotalouden edelläkävijät kokoontuivat ensi kertaa yhteen Helsingissä kesällä 2017. Ensimmäinen WCEF keräsi yli 1 600 osallistujaa yli 90 maasta. Tapahtuma profiloi Suomen kiertotalouden edelläkävijänä. Japani on puolestaan kehittänyt kiertotalousratkaisuja 1970-luvulta lähtien ja profiloitunut etenkin jätteiden lajittelun edelläkävijänä. Lisää tietoa WCEF2018:sta löydät osoitteesta www.wcef2018.com


Tiede-, teknologia- ja innovaatioyhteistyötä Kiinan ja Euroopan välillä rakennettiin Kemissä

Suomessa järjestettävä The 10th FCPAE Europe Forum & The 4th ASEM Cooperation Forum kokosi yhteen yrittäjät, virkamiehet, ammattilaiset ja osaajat Kiinasta sekä muista Aasian maista ja Euroopasta.

Foorumin teemana on ”Clean, Smart and Health”. Tapahtuma toteutettiin Helsingin kaupungin, CASTF:n ja ASEM-CCSTI:n toimesta 25.–28. syyskuuta.

Foorumin alatapahtumana oli kiertotalouteen keskittynyt seminaari, joka järjestettiin Kemissä. Seminaarin jälkeen vierailla on mahdollisuus tutustua paikallisiin yrityksiin.

”Olemme iloisia, että Kemin kaupunki, Digipolis ja Lapin ammattikorkeakoulu saavat isännöidä osaa Kiinan tiede- ja teknologiayhdistysten vuotuista Euroopan kokousta. Kyseiset yhdistykset toimivat Kiinan tiede- ja teknologiaministeriön suojeluksessa, joten tämä tarjoaa meille arvokkaita yhteistyömahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kemillä on myös meneillään keskustelut syvällisestä yhteistyöstä Kiinan kiertotalousyhdistyksen kanssa, joka toimii valtiollisena kiertotalouden kehittäjänä Kiinassa”, kertoi Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Helsingin ja Kemin tapahtumat korostivat tiede-, teknologia- ja innovaatioyhteistyötä Kiinan ja Euroopan välillä. Tavoitteena on avata uuden aikakauden Aasia-Eurooppa yhteistyötä ”Belt and Road” -aloitteen pohjalta.

Tapahtumissa Kiinan ja Euroopan valtioiden edustajat keskustelivat, kuinka edistää kontakteja ja yhteistyötä, ja tiede- ja teknologiapuistojen edustajat löysivät yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi sijoittajat ja yritysten edustajat tutkivat sijoitus- ja tuotekehitysmahdollisuuksia. Kokonaisuutena foorumi mahdollistaa alustan mm. yrityksille ja tuotekehitysosastoille korkean tason osaajien houkutteluun Kiinasta ja Euroopasta.

”Kemi ei valikoitunut tapahtuman järjestämispaikaksi sattumalta, sillä kaupungista on tullut kiertotalouden kehittämisen pohjoinen keskus. Tässä ovat edesauttaneet alueelle keskittyneet teollisuuden suuryksiköt, joita esiteltiin tilaisuudessa laajasti. Kemi-Tornion alue vastaa noin kahdeksasta prosentista koko suomalaisen viennin arvosta”, totesi kaupunginjohtaja Nissinen.

Alueen keskeinen asema suomalaisessa teollisuudessa konkretisoituu Digipoliksen vetämässä Kiertotalouskeskuksessa, jonka yhteistyökumppanina on Sitra.


Yrittäjien aamukahvitilaisuus Digipoliksen koulutustila Paapuurissa perjantaina 12.10. klo 8.30-10.00

Hyvä yrittäjä!

Tervetuloa yrittäjien aamukahville Kemin Digipolikseen perjantaina 12.10. klo 8:30 – 10:00 tutustumaan Kemin alueellisiin yrityspalveluihin sekä keskustelemaan ja verkostoitumaan.

Aamukahville osallistuu asiantuntijoita Kemin kaupungin elinkeinopalveluista, Kemin Yrittäjät ry:stä, Kemin kaupungin työllisyyspalveluista, Kemin Digipolis Oy:stä, Kemin Osaajien Osuuskunnasta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta, Peräpohjolan Leader ry:stä ja Finnverasta. Organisaatioiden edustajat kertovat keskustelun lomassa omista palveluistaan.

Kahvitarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan tiistaihin 9.10.2018 mennessä sähköpostitse: ella.saarenpaa@digipolis.fi

Lämpimästi tervetuloa!


ASES vahvistuu kokonaistoimittajana

Prosessien, sähköistyksen ja automaation suunnittelua tekevä, Digipoliksessa majaansa pitävä Insinööritoimisto ASES Oy perusti toissa kesän alkupuolella asennusliiketoimintaan keskittyvän tytäryhtiön ASES Installaatiot Oy:n, joka mahdollistaa yritykselle projektien kokonaistoimitukset saman katon alta. Asennusliiketoiminta on lähtenyt rivakasti käyntiin, sillä ASES Installaatiot työllistää jo parikymmentä osaajaa. ASESille on töitä riittänyt mukavasti Kemi-Tornion seudulla, sillä alueella on isoja teollisuustoimijoita, kuten StoraEnso, Metsä Group ja Outokumpu.

Voimakkaan kasvun myötä ASES hakee vahvuutensa suunnittelijoita sekä sähkö- ja automaatioasentajia. Lisää tietoa antaa toimitusjohtaja Jouni Saloniemi, puh. 040 555 3214.

https://www.ases.fi


LNG-terminaalin varmistaa DEKRA

DEKRA Industrial Oy on sitoutumaton tarkastus- ja testausyhtiö, joka on osa kansainvälistä DEKRA-konsernia. Konsernin liikevaihto on lähes 3 miljardia euroa ja työntekijöitä on 38 000. Pohjois-Suomessa yrityksellä on kolme toimistoa – Kemi, Oulu ja Raahe – ja niissä yhteensä 30 henkilöä töissä.

Yhtiö on Suomessa kasvussa, ja työntekijöitä koulutetaan aktiivisesti. DEKRAn Pohjois-Suomen toimintoja leimaa alueen erityinen teollisuusrakenne, sillä täällä on enemmän kaivostoimintaa muuhun Suomeen verrattuna. Myös metalliteollisuudessa on alueellamme isoja yrityksiä mm. SSAB ja Outokumpu. Kaivostoiminnan tarvitsemat tarkastus- ja testauspalvelut DEKRA toimittaa pääsääntöisesti Kemin toimipisteestään, josta Lapin kaivokset ovat helposti saavutettavista. Meri-Lapissa yksi merkittävä projekti DEKRAlle on LNG-terminaali Torniossa. Siellä DEKRA toimii monipuolisesti varastosäiliön ja putkistojen rakentamisen vaatimustenmukaisuuksien varmistajana. Henkilöstön määrä on DEKRAlla Suomessa jatkuvasti kasvussa.

https://www.dekra.fi/